Regulamin

1. Przedsiębiorca, kontakt

1.1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem Elemthebrand.com jest Elemthebrand Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu, al. Ludomira Różyckiego 1c / lok. 325 (zwana dalej: „Elemthebrand”), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000885638, posiadająca REGON: 38824841700000, NIP: 8982263879.

1.2. Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:

- poprzez pocztę elektroniczną na adres: elemthebrand@gmail.com ,

- przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego,

- kontakt telefoniczny +48721479700.

 

2. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego Elemthebrand

2.1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

2.2. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które Elemthebrand przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

 

3. Zamawianie towarów

3.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową Elemthebrand.com

3.2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany, dostępności w sklepie internetowym.

3.3. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, liczbę sztuk, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje.

 

4. Jak kupować w sklepie internetowym – szczegółowa instrukcja

4.1. Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.

4.2. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny w prawym górnym rogu strony. Po wybraniu opcji „Zamawiam”, następuje przeniesienie do panelu Dostawa i płatność.

4.3. W panelu Dostawa i płatność należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru.

4.4. Po wybraniu sposobu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności.

4.5. Klient ma możliwość wybrania jednego z aktualnie dostępnych sposobów płatności w części – Metoda płatności.

4.6. Płatność przy odbiorze nie jest możliwa.

4.7. Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

4.8. W przypadku nieotrzymania zapłaty online przez Elemthebrand, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.

4.9. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca uznaje się za anulowane i nie zostanie ono zrealizowane.

4.10. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w panelu Dostawa i płatność, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

4.11. Elemthebrand może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta numer telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z zamówieniem.

 

5. Ceny

5.1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

5.2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

5.3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i Elemthebrand. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Elemthebrand zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

5.4. Elemthebrand zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 

6. Dostępność zamówionych towarów

6.1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.

6.2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

6.3. W karcie produktu udostępniana jest pełna informacja o zakresie dostępnych rozmiarów.

 

7. Niemożność zrealizowania zamówienia

W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Elemthebrand może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w celu ochrony swoich dóbr.

 

8. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

8.1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.

8.2. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności online, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności za zamówiony towar.

8.3. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres, to czas dostawy wynosi od 1 do 4 dni roboczych od dnia skutecznego złożenia zamówienia.

8.4. Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych.

8.5. UWAGA: W przypadku wyboru jako formy płatności, jednej z aktualnie dostępnych płatności online realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany Klientowi.

8.6. Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez Elemthebrand firma kurierska.

8.7. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

9. Formy płatności za zamówienie

9.1. Operatorem płatności jest BlueMedia S.A. Typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

9.2. Klient również może dokonać platności za zamówienie tradycyjnym przelewem na konto Elemthebrand: 77 1140 2004 0000 3002 8101 2827 .

9.3. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

9.4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

10. Umowa sprzedaży

10.1. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu Elemthebrand.com nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że Elemthebrand może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w celu ochrony swoich dóbr.

10.2. Umowa jest zawierana w języku polskim.

 

11. Wykonanie umowy – termin

W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy, Elemthebrand zobowiązuje się do przekazania towaru Klientowi do odbioru w terminie do 4 dni roboczych od poprawnego złożenia zamówienia. W przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia z innej przyczyny, Elemthebrand niezwłocznie skontaktuje się z Klientem proponując możliwe w danej sytuacji rozwiązania. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

12. Koszt dostawy

12.1. Dostawy realizowane są jedynie na terenie Polski.

12.2. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności i wynosi:

- w przypadku dostawy za pośrednictwem paczkomatów InPost – 14,00 PLN brutto;

- w przypadku przesyłki standardowej kurierem DHL – 19,90 PLN brutto.

 

13. Odstąpienie od umowy

13.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny (tzw. zwrot towaru).

13.2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.

13.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa Elemthebrand jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: elemthebrand@gmail.com

13.4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 13.2. powyżej.

13.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Elemthebrand zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Elemthebrand), nie później niż 14 dni od dnia, w którym Elemthebrand została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 13.7. poniżej.

13.6. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem należności w inny sposób niż sposób zapłaty za towar.

13.7. Elemthebrand może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia zwracanej rzeczy.

13.8. Rzeczy należy odesłać na adres: Elemthebrand Sp. z o.o. al.Ludomira Różyckiego 1c / lok.325, 51-608 Wrocław, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Elemthebrand o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

13.9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13.10. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

14. Reklamacje

14.1. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Elemthebrand ponosi odpowiedzialność za wady.

14.2. Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym Elemthebrand.com może być reklamowana, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi przy sprzedaży, jeżeli wada rzeczy (w tym niezgodność towaru z umową) zostanie stwierdzona w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi.

14.3. Reklamację można złożyć  drogą mailową.

14.4. W reklamacji drogą mailową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia.

14.5. Elemthebrand rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia poprzez wiadomość e-mail bądź sms.

14.6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot należności za towar i koszty wysyłki do Elemthebrand.

14.7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji wysłanej droga mailową Elemthebrand, Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail.

 

15. Wystawienie faktury

15.1. W przypadku żądania wystawienia faktury, Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia.

15.2. Elemthebrand nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.

 

15.1. Przetwarzanie danych osobowych

W celu utrzymania konta Użytkownika oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, Elemthebrand przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

 

Regulamin kart podarunkowych

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

   a. Wydawca – Elemthebrand Sp. z o.o.

  b. Karta Podarunkowa Elemthebrand – karta oraz zawarte na niej punkty, które stanowią razem elektroniczny bon towarowy – elektroniczny odpowiednik bonu towarowego - wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji na stronie Elemthebrand.com

  c. Nabywca - osoba, która na stronie Elemthebrand.com dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową Elemthebrand

  d. Użytkownik - posiadacz Karty Podarunkowej Elemthebrand, przedstawiający ją do realizacji na stronie Elemthebrand.com

  i. Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży na stronie Elemthebrand.com.

 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej Elemthebrand (wraz z zapisanymi na niej punktami w ilości zadeklarowanej przez Nabywcę, których ilość nie może być mniejsza niż 20), a następnie do przyjmowania jej do realizacji na stronie Elemthebrand.com. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej ilości zadeklarowanych punktów oraz do realizacji Karty Podarunkowej Elemthebrand na stronie internetowej Elemthebrand w okresie ważności Karty Podarunkowej Elemthebrand.
 3. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej Elemthebrand.
 4. Wartość Karty Podarunkowej Elemthebrand wyrażona w PLN równa jest ilości punktów na niej zawartych. 1 (słownie: jeden) punkt równy jest wartości 1 zł (słownie: jeden złoty).
 5. W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową Elemthebrand, suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej Elemthebrand zostanie pomniejszona o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za sprzedane Towary i kosztów wysylki.
 6. W momencie pomniejszenia sumy punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej Elemthebrand o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za Towary i koszt wysyłki nabyte z użyciem Karty Podarunkowej Elemthebrand, nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży Towarów i ich wysyłki w kwocie równej liczbie punktów, o które pomniejszona zostanie suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej Elemthebrand.
 7. Karta Podarunkowa Elemthebrand nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 8. Karta Podarunkowa Elemthebrand zachowuje ważność przez okres dwunastu miesięcy od dnia jej wydania Nabywcy. W momencie wydania Karty Podarunkowej Elemthebrand Nabywcy następuje jej aktywacja. Karta Podarunkowa Elemthebrand nie aktywowana przez Wydawcę jest nieważna. Okres ważności Karty Podarunkowej Elemthebrand nie może zostać przedłużony.
 9. Karta Podarunkowa Elemthebrand może być realizowana wyłącznie na stronie Elemthebrand.com.
 10. Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej Elemthebrand Nabywcy ma miejsce wyłącznie drogą mailową po zakupie Karty.
 11. Elemthebrand Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe Elemthebrand, które nie zostały wykorzystane po ich wydaniu Nabywcy.
 12. Realizacja Karty Podarunkowej Elemthebrand przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej Elemthebrand w sposób nieuprawniony.
 13. W wypadku utraty lub kradzieży Karty Podarunkowej Elemthebrand Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
 14. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej Elemthebrand poprzez wpisywanie kodu umieśczonego na Karcie Podarunkowej. Wydawca dokona pobrania z Karty liczby punktów odpowiadającej cenie Towaru i kosztów wysyłki nabytego przez Użytkownika od Wydawcy.
 15. Wydawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa Elemthebrand:

   a. może być zrealizowana wyłącznie na stronie Elemthebrand.com;

  b. nie podlega wymianie na środki pieniężne;

  c. posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana.

 16. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej Elemthebrand w wypadku:

   a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Elemthebrand,

  b. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej Elemthebrand, w szczególności:

   b1) niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy,

 17. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej Elemthebrand wynikające z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez Elemthebrand.com połączenia elektronicznego z systemem informatycznym Wydawcy.
 18. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Elemthebrand punkty zawarte na Karcie Podarunkowej Elemthebrand pozostaną niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.
 19. W wypadku gdy cena Towarów i koszt ich wysyłki nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Elemthebrand będzie wyższa niż ilość odpowiadających jej punktów zapisanych na Karcie Podarunkowej Elemthebrand, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić kartą płatniczą.
 20. W wypadku, gdy Cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Elemthebrand będzie wyższa niż liczba odpowiadających jej punktów zawartych na Karcie Podarunkowej Elemthebrand, Użytkownik może wykorzystać punkty zawarte na innej Karcie Podarunkowej Elemthebrand.
 21. W wypadku zwrotu Towarów nabytych na stronie Elemthebrand.com przy użyciu Karty Podarunkowej Elemthebrand Użytkownik otrzyma od Wydawcy nowe punkty w liczbie odpowiadającej cenie Towarów podlegających zwrotowi. Nowe punkty będą zapisane na nowej Karcie Podarunkowej Elemthebrand, którą Wydawca wyda Użytkownikowi w momencie dokonywania zwrotu Towarów. Karta Podarunkowa Elemthebrand, którą Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu będzie miała dwunastomiesięczny okres ważności, licząc od dnia jej wydania.
 22. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej Elemthebrand oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
 23. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.
 24. Wydanie Karty Podarunkowej Elemthebrand Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej Elemthebrand, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 25. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej Elemthebrand.com.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl